งัดม.44 คุมร้านขายเหล้าห่างสถานศึกษา 300 เมตร-รวมร้านชำ-สะดวกซื้อ

7/10/2558 Unknown 0 Comments


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีนพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม ใช้เวลาหารือกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง 

 จากนั้น นายยงยุทธ์ เปิดเผยผลการหารือว่า ที่ประชุมพิจารณาประเด็นเรื่องการป้องกันปัญหาไม่ให้เยาวชนและนักศึกษาดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทรวมทั้งอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีร้านเหล้าใกล้กับสถานศึกษาเพิ่มขึ้นจำนวนมากจนน่าเป็นห่วง จึงต้องมีมาตรการออกมาควบคุม โดยระยะแรกจะกำหนดบริเวณห้ามไม่ให้มีสถานประกอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักศึกษาในระยะทาง 300 เมตร รอบสถานศึกษา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ที่มีรมว.สธ. เป็นประธาน โดยจะออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้ ให้มีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 30 วัน โดยจะรวมถึงร้านขายชำและร้านสะดวกซื้อ แต่ไม่รวมโรงแรมที่มีบริการให้กับผู้ใช้บริการ และบริเวณที่กฎหมายให้เป็นพื้นที่ยกเว้น เช่น พัฒพงษ์ รัชดาภิเษก และเพชรบุรีตัดใหม่ เป็นต้น และร้านค้าขายส่งสินค้าหรือบริเวณเก็บสินค้าเพื่อขายส่ง

 นายยงยุทธ กล่าวว่า การกำหนดบริเวณห้ามขายแอลกอฮอล์นั้น จะเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา ส่วนโรงเรียนทั่วไปยังไม่มีการกำหนดห้ามขาย ขณะที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีข้อเสนอให้กำหนดระยะห่างจากสถานศึกษา 1,000 เมตร เราต้องพิจารณาและศึกษารายละเอียดต่อไปโดยจะเก็บข้อมูลจากมาตรการกำหนดระยะห่าง 300 เมตร มาศึกษาว่าได้ผลอย่างไร จากนั้น จึงจะดูว่าขยายเพิ่มระยะทางอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมทั่วประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบสถานประกอบการที่อยู่นอกพื้นที่กำหนด 300 เมตร จะมีการคุมเข้มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และขอความร่วมมือจากสถานศึกษาตรวจสอบบริเวณสถานประกอบการเพื่อไม่ให้มีนักศึกษาไปใช้บริการ หากพบว่าทำผิดจะลงโทษเต็มที่ เช่น ยึดใบอนุญาตประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรการของคณะกรรมการฯจะเสริมกับมาตรการที่กระทรวงยุติธรรมจะเสนอให้ใช้อำนาจหัวหน้าคสช.ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาดำเนินการเพื่อควบคุมในพื้นที่ซึ่งอยู่อื่นต่อไป หากจะมีมาตรการใดเพิ่มเติมจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสถานประกอบการ สถานศึกษา มาหารือต่อไป

 ด้านนพ.รัชตะ กล่าวว่า นอกจากมาตรการกำหนดระยะทางห้ามขายเหล้า จะมีมาตรการอื่นมาร่วมด้วย โดยประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีนโยบายว่าจะร่วมปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาต่อเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ให้กระทำในพื้นที่หรือบริเวณรอบเขตมหาวิทยาลัย พร้อมกับสร้างความเข้าใจถึงอันตรายจากแอลกอฮอล์ เชื่อว่าพลังของนักศึกษาจะช่วยไม่ให้มีการดื่มสุราในเยาวชนเพิ่มขึ้น

 นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบุว่า สถานบริการที่อยู่ในพื้นที่โซนนิ่งไม่สามารถเปิดบริการจำหน่ายเครื่องดื่มได้อยู่แล้ว แต่ที่เป็นปัญหาคือโซนที่ยกเว้น ซึ่งมีร้านที่ขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่ไม่ใช่สถานบริการ แต่กลับขายเครื่องดื่มด้วยนั้น จะมีมาตรการที่เป็นคำสั่งหัวหน้าคสช. ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มรอบสถานศึกษาทุกประเภท โดยไม่มีข้อยกเว้น ใช้ควบคู่ไปกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่ไม่ชัดเจนเรื่องของประเภทของสถานประกอบการ
ที่มา khaosod

You Might Also Like