ยังยิ้มได้! ภาพน้ำท่วมประเทศเพื่อนบ้านเรา "เขมร" ถึงน้ำจะท่วมหนัก แต่น้ำใจพวกเขาเหลือเฟือมาก!

8/03/2558 Unknown 0 Comments


ที่กรุงพนมเปญจะมีแก้มลิงเรียกว่า " บึงก็อก " ปัจจุบันรัฐบาลขายบึงนี้ให้กับทางนายทุนต่างชาติเพื่อพัฒนาด้านอาคารโดยถมกลบบึงนี้ นับแต่นี้ไปกรุงพนมเปญเห็นทียากจะหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นแน่แท้ แต่ภาวะเช่นนี้พวกเขาก็ยังยิ้มได้ที่มาhttp://www.bigza.com/news-176489

You Might Also Like